Ympäristö


Yhteystiedot
kubico@uef.fi

Juha Pekkanen: Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen Ympäristöterveyden osaston (www.thl.fi/ymto) työryhmä (prof. Juha Pekkanen, dos. Hannu Kiviranta, dos. Timo Lanki, dos. Anne Hyvärinen, tutkija Jussi Lampi) tutkii KuBiCo projektissa ympäristöaltisteiden vaikutusta sikiöön ja kehittyvään lapseen. KuBiCo:ssa erityisen kiinnostuksen kohteena on astman ja allergioiden syntyyn vaikuttavat tekijät, erityisesti sisäilman mikrobit ja puun pienpoltto, sekä ympäristökemikaalien vaikutus vastasyntyneen terveyteen sekä kehitykseen. Eri ympäristöaltisteita kartoitetaan KuBiCo:ssa varsin laajasti kyselyillä. Lisäksi kerätään kotipölynäytteitä sekä näytteitä erilaisia kemiallisia määrityksiä varten. Osasto on yksi johtavia ympäristöterveyden ryhmiä Euroopassa ja se on toteuttanut useita epidemiologia tutkimuksia, mukaan lukien syntymäkohorttitutkimuksia. Osastossa on myös laajat valmiudet mm. mikrobiologisiin ja kemiallisiin analyyseihin.

Juha Pekkanen, MD
Kansanterveystieteen professori, Helsingin yliopisto
Research professor, Head,Dept of Environmental Health, National Institute for Health and Welfare (THL)
Professor, Public Health and Clinical Nutrition, University of Eastern Finland
Address: THL, P.O.Box 95, FIN-70701 Kuopio, Finland (street address: Neulaniementie 4, 70210 Kuopio)
E-mail: Juha.Pekkanen (@) helsinki.fi

Juha Pekkasen julkaisuja:

Suomeksi ympäristöstä

 1. Hänninen O, Leino O, Komulainen H, Meriläinen P, Haverinen-Shaugnessy U, Miettinen Ilkka, Pekkanen J. Elinympäristön altisteiden terveysvaikutukset Suomessa. Ympäristö ja Terveys 2010;3:12-35
 2. Pekkanen J. Elin- ja työympäristön riskit Suomessa. Ympäristö ja Terveys 2010;41:4-5

KuBiCoon liittyviä

 1. Karvonen AM, Hyvärinen A, Roponen M, Hoffmann M, Korppi M, Remes S, von Mutius E, Nevalainen A, Pekkanen J. Confirmed moisture damage at home, respiratory symptoms and atopy in early life: a birth-cohort study. Pediatrics. 2009;124(2):e329-38.
 2. Keski-Nisula L, Harju M, Järvelin MR, Pekkanen J. Vacuum-assisted delivery is associated with late-onset asthma. Allergy 2009;64(10):1530-1538.
 3. Keski-Nisula L, Katila ML, Remes S, Heinonen S, Pekkanen J. Intrauterine bacterial growth at birth and risk of asthma and allergic sensitization among offspring at the age of 15 to 17 years. J Allergy Clin Immunol 2009;123(6):1305-1311.
 4. von Hertzen LC, Savolainen J, Hannuksela M, Klaukka T, Lauerma A, Mäkelä MJ, Pekkanen J, Pietinalho A, Vaarala O, Valovirta E, Vartiainen E, Haahtela T. Scientific rationale for the Finnish Allergy Programme 2008-2018: emphasis on prevention and endorsing tolerance. Allergy 2009;64(5):678-701.
 5. Keski-Nisula L, Karvonen A, Pfefferle PI, Renz H, Büchele G, Pekkanen J. Birth-related factors and doctor-diagnosed wheezing and allergic sensitization in early childhood. Allergy 2010;65: 1116-1125.
 6. Lampi J, Canoy D, Jarvis D, Hartikainen AL, Keski-Nisula L, Järvelin MR, Pekkanen J. Farming environment and prevalence of atopy at age 31: prospective birth cohort study in Finland. Clin Exp Allergy 2011 ;41(7):987-993
 7. Karvonen A, Hyvärinen A, Gehring U, Korppi M, Doekes G, Riedler J,Braun-Fahrlander C, Bitter S, Schmid S, Keski-Nisula L, Roponen M,Kaulek V, Dalphin JC, Pfefferle P, Renz H, Büchele G, von Mutius E, Pekkanen J. Exposure to microbial agents in house dust and wheezing, atopic dermatitis and atopic sensitization in early childhood: a birth cohort study in rural areas. Clin Exp Allergy 2012;42:1246-1256
 8. Bergroth E, Remes S, Pekkanen J, Kauppila T, Büchele G, Keski-Nisula L. Respiratory Tract Illnesses During the First Year of Life: Effect of Dog and Cat Contacts. Pediatrics. 2012
 9. Harju M, Keski-Nisula L, Raatikainen K, Pekkanen J, Heinonen S. Maternal fecundity and asthma among offspring—is the risk programmed preconceptionally? Retrospective observational study. Fertil Steril. 2012
 10. Anne Karvonen. Microbial Exposure and Childhood Asthma – Protective and Adverse Effects. [Mikrobialtistus ja lapsuuden astma – Suojaavat ja haitalliset vaikutukset]. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Tutkimus 93/2012. Julkaisu verkossa