Lastentaudit ja lastenpsykiatria


Yhteystiedot
kubico@uef.fi

Katri Backman ja Raimo Voutilainen vastaavat lastentautien tutkimuksesta. Kartoitamme lasten terveyden tilaa vuosittaisilla kyselyillä. Tarkoituksena on tutkia raskauden aikaisten tekijöiden, äidin tupakoinnin, sekä varhaislapsuuden mikrobialtistuksen yhteyttä lapsuusiän terveyden tilaan ja sairastavuuteen, kuten hengitystietulehduksiin, astmaan ja allergioihin. Tutkimme myös synnyttäneen äidin raskausmyrkytyksen (toksemia) ja raskauden kestoon nähden pienikokoisena (SGA, small for gestational age) syntymisen vaikutuksia myöhempään terveyteen ja sairastumisriskiin mm. aikuisiän sydän- ja verisuonisairauksiin. KuBiCo-hanke ja tutkimusverkosto tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet tutkia aikaisempaa tarkemmin ja monipuolisemmin raskausajan, synnytyksen ja varhaislapsuuden tapahtumien, ravitsemuksen ja ympäristöaltistusten yhteyttä lasten ja nuorten myöhempään kasvuun, kehitykseen, sairauksiin ja niiden riskitekijöihin (esim. piilokives, ylipaino ja lihavuus, astma ja allergiat, ADHD, diabetes).

Katri Backman, lastentautien erikoislääkäri
Raimo Voutilainen, lastentautiopin professori, ylilääkäri
Kliinisen lääketieteen yksikkö / lastentaudit
Terveystieteiden tiedekunta
Itä-Suomen yliopisto ja
KYS, Lasten ja nuorten klinikka

Julkaisuja:

Tenhola S, Todorova B, Jääskeläinen J, Jänne OA, Raivio T, Voutilainen R: Serum glucocorticoids and adiponectin associate with insulin resistance in children born small for gestational age. Eur J Endocrinol 162:551-557, 2010.

Salonen M, Tenhola S, Laitinen T, Lyyra-Laitinen T, Romppanen J, Jääskeläinen J, Voutilainen R: Tracking serum lipid levels and association of cholesterol concentrations, blood pressure and cigarette smoking with carotid artery intima-media thickness in young adults born small for gestational age. Circ J 74:2419-2425, 2010.

Todorova B, Salonen M, Jääskeläinen J, Tapio A, Jääskeläinen T, Palvimo J, Turpeinen U, Hämäläinen E, Räsänen M, Tenhola S, Voutilainen R: Adrenocortical hormonal activity in 20-year-old subjects born small or appropriate for gestational age. Horm Res Paed 77:298-304, 2012.

Backman K, Piippo-Savolainen E, Ollikainen H, Koskela H, Korppi M: Irreversible airway obstruction in adulthood after bronchiolitis in infancy: evidence from a 30-year follow-up study. Respir Med 108:218-223, 2014.

Backman K, Piippo-Savolainen E, Ollikainen H, Koskela H, Korppi M: Increased asthma risk and impaired quality of life after bronchiolitis or pneumonia in infancy. Pediatr Pulmonol 49:318-325, 2014.

Kirsti Kumpulainen: KuBiCO-projektissa tutkimme lapsen psyykkistä, kognitiivista ja sosiaalista kehitystä ja kehityksen häiriintymistä ja niihin vaikuttavia tekijöitä kuten äidin terveyskäyttäytymistä, psyykkisiä ongelmia ja vanhemmuuteen liittyvää stressiä. Eri tekijöiden merkitystä lapsen kehitykseen ja sen häiriintymiseen selvitetään sekä tutkimalla niiden välisiä yhteyksiä että elimistön toiminnan muutoksia selittävinä vaikutusmekanismeina yhteistyössä muiden KuBiCo-projektin tutkijoiden kanssa. Edellä mainittujen tekijöiden vaikutusta lapsen kehitykseen ja psyykkiseen hyvinvointiin tai sen häiriintymiseen pitkällä aikavälillä selvitetään myöhemmin rekisteritutkimuksena.

Kirsti Kumpulainen
professori, ylilääkäri
Kliinisen lääketieteen yksikkö / lastenpsykiatria
Terveystieteiden tiedekunta
Itä-Suomen yliopisto
KYS, Lasten ja nuorten klinikka