Tutkimusetiikka


Yhteystiedot
kubico@uef.fi

Tämän osatutkimuksen tarkoituksena on selvittää tutkimuksen eettisiä näkökohtia raskaana oleville naisille suunnatun sähköisen kyselyn avulla. Kysely kohdentuu seuraaviin aihealueisiin: 1) tutkimukseen rekrytointi ja tietoon perustuvan suostumuksen antaminen; 2) tutkittavien arviot tutkimuksen hyödyistä ja mahdollisista riskeistä heille itselleen sekä heidän perheilleen 3) tiedon luottamuksellinen käsittely; 4) tutkimuksen yhteiskunnallinen merkitys ja 5) päätöksenteko tutkimukseen osallistumisesta. Lisäksi selvitetään raskaana olevien naisten arvioita näytteiden tallentamisesta kudospankkiin tulevaisuutta varten. Tässä osatutkimuksessa analysoidaan myös tutkimuksesta kieltäytyjien näkemyksiä siitä, miten tutkimukseen rekrytointi heidän kohdallaan toteutui. Tavoitteena on tuottaa luotettava mittari eettisten periaatteiden toteutumisen arviointiin tieteellisissä tutkimuksissa.

Tutkimusryhmä

Professori Anna-Maija Pietilä, Itä-Suomen yliopisto, Kuopion yliopistollinen sairaala
Professori Seppo Heinonen, Kuopion yliopistollinen sairaala, Itä-Suomen yliopisto
Toksikologian professori Kirsi Vähäkangas, LKT, farmasian laitos/toksikologia, Terveystieteiden tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto
TtT, post doc –tutkija Arja Halkoaho, Kuopion yliopistollinen sairaala, Itä-Suomen yliopisto
TtM, TtT-opiskelija Laura Tolonen, Itä-Suomen yliopisto