Tutkimuksen kulku


Yhteystiedot
kubico@uef.fi

Tutkimus ei aiheuta ylimääräisiä käyntejä sairaalassa eikä se muuta yleistä raskauden, synnytyksen tai varhaislapsuuden hoitokäytäntöjä. Tutkimuksessa käytetään erilaisia rekisteri- ja lomaketietoja. Tämän lisäksi tutkittavia pyydetään täyttämään sähköisiä kyselyjä, joilla selvitetään ravitsemusta, mielialaa ja ympäristöaltisteita (mm. asuinolot, melu jne.) raskauden alku- ja loppuvaiheessa. Raskaana olevia pyydetään myös keräämään kotoaan huonepölynäyte.

Tutkimukseen osallistuvilta otetaan myös synnytyksen yhteydessä veri- ja istukkanäyte ja vastasyntyneistä otetaan napaverinäyte napanuoran sulkemisen yhteydessä. Vastasyntynyttä ei pistetä näytteiden ottamisen vuoksi. Vastasyntyneiltä otetaan myös suun limakalvolta mikrobinäyte vanupuikolla.

Synnytyksen jälkeen seurantaa jatketaan noin 1-2 vuoden välein, ja myöhemmin harvemmin sähköisillä kyselylomakkeella, kunnes lapsi on täysi-ikäinen. Lisäksi äidin ja lapsen terveyteen liittyviä tietoja kerätään valtakunnallisista terveysrekistereistä (mm. synnytys-, hoitoilmoitus- ja lääkkeiden erityiskorvattavuusrekisteri).

Hiusnäytteenotto synnytyksen jälkeen